Camerata Trajectina – jubileumconcert ‘groots in een kleine taal’

Camerata Trajectina - jubileumconcert 'groots in een kleine taal'

Wanneer

23/05/2024    
20:15 - 21:45

Waar

Doopsgezinde Kerk
Wirdumerdijk 18, Leeuwarden, 8911 CD

Camerata Trajectina – ‘groots in een kleine taal’ – jubileumconcert

Camerata Trajectina – pleitbezorger van Nederlandse muziek – bestaat 50 jaar: wat waren de mooiste projecten en wat leverde de prachtigste muziek op? De Geuzenliederen, de reien uit de Gijsbrecht, is het Hadewijch, de eerste Nederlandse opera Bacchus, Ceres en Venus, of het Antwerps Liedboek dat een Edison ontving?

Via een stemming voorafgaand aan de jubileumtournee bepaalt het publiek de onderdelen van het programma. Op een gedenkwaardig jubileum!

Camerata Trajectina:

Klaartje van Veldhoven, sopraan ; Sytse Buwalda, alt ; Nico van der Meel, tenor en muzikale leiding ; Berend Eijkhout, bariton

Saskia Coolen, blokfluit & viola da gamba

Constance Allanic, harp & viola da gamba

Cassandra Luckhardt, viola da gamba

Arjen Verhage, luit en citer

 

Camerata Trajectina:
De moedertaal ligt het dichts bij het hart. Daarom is Camerata Trajectina al 50 jaar pleitbezorger van zingen in het Nederlands. Wie het oeuvre van ons ensemble bekijkt, krijgt een kleine cursus in de geschiedenis van de Nederlandse muziek. Vanaf 1974 hebben we jaar na jaar ‘nieuwe’ oude muziek herontdekt, onderzocht en uitgevoerd, en hebben we meer dan 45 albums uitgebracht.

Of zoals het Algemeen-Nederlands Verbond schreef toen wij de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur kregen: ‘Dankzij onderzoek en uitvoering heeft Camerata Trajectina onze kennis van de Nederlandse muziek uit de middeleeuwen, de Renaissance en Vroeg-Barok aanzienlijk verruimd en de mythe weerlegd dat de Nederlandse cultuur een anti-muzikale of muziek-arme cultuur zou zijn geweest.
Het ensemble bracht een schat van tot dusver onbekend muzikaal werk aan het licht en voert die uit op hoog professioneel niveau en op enthousiasmerende wijze waardoor een breed cultuurminnend publiek wordt bereikt.’

En beter nog: waarvan kunnen we, na zoveel jaren ervaring, zeggen dat iedere cultuurminnende Nederlander kennis moet hebben genomen? Welke impact hebben we gemaakt in het mede bepalen van de canon – als ‘het muzikale geheugen van Nederland’?

Entree € 25

Kaartverkoop Harmonie

en ‘s avonds in de kerk: contant of met de pin