ANBI

De belastingdienst heeft Stichting Appassionata de ANBI status toegekend. De stichting is daarmee officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat o.a. giften zijn vrijgesteld van schenkings- en successiebelasting.

Eenmalige schenking

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar de bankrekening van Stichting Appassionata NL 62 RABO 0142 6552 87. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%.

Periodieke schenking
Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Alle informatie over fiscale regelingen voor ANBI-schenkingen vindt u op de website www.belastingdienst.nl.

Contactinformatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.